Amerika en het opvangen van slachtoffers van huiselijk geweld