Home

Ook in Nederland een relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. Geweld in afhankelijkheidsrelaties treft volwassenen, kinderen en ook dieren.

Huiselijk geweld is een bekend probleem in onze maatschappij. Ook dierenmishandeling komt regelmatig voor. Helaas bestaan er ook verbanden tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling.

Onderzoeken van Enders & Jansen (2009) en Garnier & Enders (2012) hebben aangetoond dat er ook in Nederland meerdere relaties bestaan tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling.

Geweld tegen dieren kan een opstap zijn voor geweld tegen mensen. Bijvoorbeeld: agressie richt zich in eerste instantie op een huisdier en gaat later over in geweld tegen volwassenen en kinderen. Ook worden slachtoffers van misbruik en geweld gechanteerd doordat de dader het huisdier bedreigt. Mishandeling van een geliefd huisdier betekent tevens ‘geestelijke’ mishandeling van partner of kind.

Gelukkig is er in Nederland aandacht voor geweld tegen mensen en geweld tegen dieren. Maar vaak is men zich niet bewust van een verband tussen deze vormen van geweld. Onderzoek in binnen- en buitenland wijst uit dat dit verband vaak voorkomt.

De inzichten en de kennis over de verbanden tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling hebben in het buitenland geleid tot concrete toepassingen en strategieën. Nederlands beleid loopt op dit terrein achter.